جلوگيري از کپي کردن مطالب

انتشارات ثوره-سرقت علمی ـ ادبی چیست؟ - قسمت دوم

سرقت علمی ـ ادبی چیست؟ - قسمت دوم


4-3- فقدان مهارت هاي تحليلي و انتقادي
5-3- تحقيقات ناکافي
6-3- يادداشت برداري ضعيف
7-3- ضعف مهارت استناد به منابع
8-3- عدم پرورش مهارت هاي نوشتن
9-3- تقلب کردن
10-3- مديريت زمان
1-10-3- برنامه ريزي پيشرفته و تعيين اولويت ها
2-10-3- چند توصیه برای مديريت آسان تر زمان


4-3- فقدان مهارت هاي تحليلي و انتقادي
آيا شما ایده یا عباراتی را از منابعي گرفته و بدون اينکه آنها را نقد کنيد در مقالات خود بکار برده اید؟ چنين اقدامي منجر مي گردد که عملکرد ديگران بدون اينکه مورد تفسير و تحلیل قرار گيرد به مقاله شما راه يابد.
راه حل: باید با توجه به منابعي که از آنها استفاده کرده ايد سوالاتی را مطرح کنید. با مطرح نمودن سؤالات و ارائه پاسخ به آنها، سؤالات، ديدگاه شما مشخص مي شود. علاوه بر این نياز داريد مطالبي را که مي خوانيد بيشتر مورد نقد و ارزيابي قراردهيد .
تعدادی از سؤالاتی که درباره منابع بايد بپرسيد:
1- نويسنده کيست؟
2- منبع چه زمان و درکجا منتشر شده است؟
3- فرضيه نويسنده چه بوده است؟
4- آيا نويسنده فرضيه اش را با مدارک کافي اثبات کرده است؟
5- آيا متن علمی ديدگاه جديدي را ارائه مي دهد يا فرضيه اي را مجدداً بيان مي کند که در گذشته با آن مواجه شده ايد؟
6- آيا اين متن علمي، با سؤالي که شما در حال يافتن پاسخ آن هستيد ارتباطي دارد؟

5-3- تحقيقات ناکافي
اعتمـاد بيش از حد به منـابع بسيـار کـم مي تـواند منجر به سرقت علمی- ادبی شـود. شما مي توانيد در زاويه ديد عده اي کم از استادان يا محققان به دام بيفتید و اسیر تفکرات آنها شويد . راه حل: مقاله خود را فقط براساس يک يا 2منبع پایه گذاري نکنيد، به صورت گسترده تري مطالعه و تحقيق کنيد.
- تحقيق بهتر ديد وسيع تري را براي بهم آميختن نظرات و تفاسير مختلف با هم فراهم مي کند. همچنين هر چه منابعي را که بکار مي بريد بيشتر باشد مهارت بيشتري براي آميختن اين منابع با يکديگر نياز داريد و هر چه منابع کمتر باشد، بطور تصادفي تري مي توانيد با برداشتن بيش از حد مطلب از يک منبع، سرقت علمی- ادبی کنيد.
- بياموزيد که چگونه اطلاعات را براي مقاله خود ارزيابي و جستجو کنيد.
- چگونه اطلاعات را براي مقالات خود انتخاب کنيد.
6-3- يادداشت برداري ضعيف
برخی از دانشجويان، ندانسته و هنگامي که از کلمه به کلمه نوشته شده در منبعي يادداشت برداري کرده و آنها را بطور کامل در مقالات خود مجدداً بکار مي برند دچار سرقت علمی- ادبی مي شوند.
راه حل: براي اينکه مطمئن شويد بطور تصادفي سرقت علمی- ادبی نمي کنيد، با دقت يادداشت برداري کنيد. سيستمي براي متمايز کردن آنچه را که مستقيماً از منابع کپي برداري می کنيد با آنچه را که با کلمات خود يادداشت برداري کرده اید و نظراتي را که راجع به مطالب داريد بوجود آوريد.
يادداشت برداري فقط نوشتن کلمات و نظرات ديگران نيست بلکه شما بايد ديدگاه خود را در مورد مطالبي که در حال نگارش آنها هستيد بيان کنيد. از خود بپرسيد:
1- چرا من از اطلاعات يادداشت برداري مي کنم؟
2- من چگونه بايد از اين يادداشت ها استفاده کنم؟
3- چه ارتباطي بين مطالب اين منبع با ساير منابعي که من خوانده ام وجود دارد؟
4- آيا من ، منظور نويسنده را درک کرده ام؟
5- اگر نه، چرا؟
7-3- ضعف مهارت استناد به منابع
دانشجويان ممکن است به اين علت سرقت علمی- ادبی کنند که نمي دانند چگونه يا چه زمان باید به يک منبع مطلب خود را ارجاع دهند. راه حل :
1- بدانيد که چرا باید منابع مطالعات خود را ارائه دهيد و چرا ارجاع به منابع اهميت دارد.
2- بياموزيد که چگونه بايد منابع اطلاعات خود را ارائه دهيد.
در تمامي مقالات علمی بايد به نقل قول های دیگران نیز استناد شود. هر زمان که کلمه يا ايده يا اطلاعاتي را از منابع ديگر در داخل مقالات خود بکار مي بريد، باید منابع مشخص شوند .
رفرنس دهي نادرست يا (بدتر از آن) عدم رفرنس دهي مي تواند به عنوان سرقت علمی- ادبی در نظر گرفته شود. مقالات بدون رفرنس دلالت بر هر کلمه، ايده و يا واقعيتي از جانب خود شما دارد. ارائه منبع، روشي براي تهيه مدارک مستند براي حفاظت از اظهار نظرها و ادعاهاي شخصي شما ، در مقاله شماست. از سوی دیگر با نقل قول از کارشناسان، وسعت مطالعات و تحقيقات خود را نشان مي دهيد .
8-3- عدم پرورش مهارت هاي نوشتن
از آنجايي که دانشجويان، مهارت هاي نوشتن را در خود به اندازه کافي پرورش نمي دهند، سرقت علمی- ادبی اتفاق مي افتد. خوب نوشتن مستلزم بکار گرفتن مهارت هايي است که در دانشگاه مي توانيد آنها را بياموزيد.
چند راهنمايي براي شروع
1- به مراکز مشاوره برويد تا يک دستيار يا استاد نگارش را در کارگاه نويسندگي ببينيد .
2- استاد راهنما يا مدرس خود را ببينيد و از او سوال کنيد که چگونه مي توانيد پيشرفت کنيد .
3- خود را به اندازه کافي آماده کنيد زيرا ممکن است مجبور باشید زمان بیشتری را براي نوشتن مجدد و ويراستاري پیش نويس ها بگذاريد .
4- ببينيد به چه روشي نويسندگان دررشته علمی شما، از زبان استفاده کرده و تلاش کنيد با آنها برابري کنيد.
5- تلاش کنيد تا بيانتان را تغيير دهيد. به عنوان مثال، کلمه "هرچند" را هر زمان که خواستيد پيام را عوض کنيد به کار نبريد .
6- با استفاده از یک فرهنگ جامع و يک فرهنگ لغت، بنويسيد .
7- بياموزيد که چگونه به خوبي پاراگراف بندی ايجاد کنيد .
8- مهارت هاي خلاصه نويسي و ترجمه آزاد خود را ارتقاء دهيد .
9-3- تقلب کردن
درصد کمي از دانشجویان قصد تقلب در مقالات خود توسط ارائه کار ديگران به جاي کار خود را دارند .
چهار مرحله براي دست یافتن به ايده هاي خودتان
1- علني کردن يا آشکارسازي ايده هايتان
يک روش اين است که در نوشته هايتان به طور واضح عقیده خود را بیان کنید . به عنوان مثال :
- من دلیل خواهم آورد که ...
- در اين مقاله استدلال خواهم کرد...
- از تحقيقاتی که انجام داده ایم ، ما به اين نتيجه رسیدیم که ...
با ترسيم چنين تمايز آشکاري بين نظرات شما و نظرات منابع شما ، داوران بيشتر قادر خواهند بود که آنچه را که تلاش مي کنيد بگوئيد بهتر بشنوند. توجه کنید: بعضي از نشريات يا دانشکده ها به شما اجازه نخواهند داد که از لفظ"من" ( I ) در نوشته هاي مقالاتتان استفاده کنيد؛ بنابراین با استاد راهنما و مدرس خود قبل از اتخاذ روش کار هماهنگ کنيد .
2- تحقيق ابتدايي
محتواي سخنراني ها و مطالعات هفتگي مي تواند هميشه اين پايه ريزي را براي شما به همراه داشته باشد که از شما نيز انتظار مي رود هنگامي که يک مقاله را بر پايه تحقيقات انجام مي دهيد به عمق مطالب ارائه شده در بحث پی ببرید، اما معدودی از دانشجویان و يا اساتيد، هيچگاه به فراتر از مطالب سخنراني ها و يا تنظيم مطالعات، هنگامی که تحقيقی را انجام مي دهند فکر نمی کنند.
با گسترده کردن مطالب توسط مطالعات وسیعتر، ايده های فراوان تری خواهيد داشت که بتوانيد بر اساس آنها مقاله خود را بنويسيد. از سوی دیگر با وسعت دادن به تحقيقات، قادرخواهيد بود از ايده ها و اطلاعاتی که تا کنون توسط ديگران به علت عدم انجام مطالعات وسیع، بررسی و کشف نشده اند استفاده نمائید. اين مساله به شما اجازه خواهد داد که بحثی متفاوت از ساير دانشجویان ارائه دهید و به نوبه خود، اين تحقيقات به شما قدرت استدلال، با کيفيتی منحصر به فرد خواهد داد.
3- سازمان بندي
روشي که شما پروپوزال يا مقاله خود را بر اساس آن جمع بندی نموده ايد، ممکن است به آن کيفيتی ممتاز بدهد. با وجود اين که هميشه بايد با تعامل به سؤال تکلیف شده پاسخ دهيد و سوال هميشه در مقاله شما محدوديت هايي را اعمال خواهد کرد، اما ساختاری را به مقاله شما تحميل نمي کند به عنوان مثال، توالي "صحيح" پاراگراف ها را برای شما تعیین نخواهد کرد و چگونگی انتخاب پاراگراف ها در اختیار شماست .
چارچوب مدنظر خود را بر سؤال تحميل کنيد و اجازه ندهيد که منابع شما نيز، چگونگی ساختار پاسخ به سوال را به شما ديکته کنند .
4- يکپارچه سازي : انتخاب درست کلمات
چه فعل هاي گزارشي را (شرح دادن يا توضيح دادن / استدلال کردن / ادعا کردن يا اثبات کردن / نوشتن و ...) براي نشان دادن ارتباط خود با ايده هاي بيان شده توسط ساير نويسندگان بکار مي بريد؟ با انتخاب دقیق افعال گزارشي شما مي توانيد از عبارات / نظرات ديگران، براي بیان عقايد خود از ديدگاه آنان استفاده نمائید.
10-3- مديريت زمان
مديريت خوب زمان براي موفقيت در دانشگاه ضروري است. زمانتان را طوري برنامه ريزي کنيد که به شما اجازه دهد تکالیفتان را در مدت يک ترم به انجام رسانيد، از ايجاد ازدحام شديد در کارهايتان که قدرت حرکت را از شما بگيرد اجتناب كنيد و از عهده استرس درس ها بر آئيد. مهلت ارائه تعداد زیادی از تکاليف دانشگاهي در پايان ترم به پایان می رسد و جز اينکه براي آينده برنامه ریزی داشته باشيد، انجام آنها براي شما غيرممکن خواهد بود. در مورد اينکه چه کارهايي را در چه زماني بايد انجام دهيد از قبل فکر کنيد. فکر کنيد که چگونه از زمان در دسترس تا حد ممکن به طور مؤثری استفاده نماييد.
1-10-3- برنامه ريزي پيشرفته و تعيين اولويت ها
گام اول در مديريت خوب زمان اين است که اولويت کارهايتان را مشخص کنيد. به عبارت ديگر، تصميم بگيريد چه کاري مهمتر است و بايد در ابتدا انجام شود.
براي اولويت بندي موفق، بايد به طور هفتگي و يا به صورت برنامه اي طولاني مدت، مديريت زمان را ارتقاء دهيد. برخی از دانشجويان برنامه هاي مفيد بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدتی را براي سازماندهي مطالعات به صورتی مؤثر و تا حد امکان برنامه ریزی مي کنند. برنامه ريزي پيشرفته زمان را ذخيره کرده و نگراني و اضطراب را کاهش مي دهد.
2-10-3- چند توصیه برای مديريت آسان تر زمان
- کارهاي کوچک را بي درنگ انجام دهيد تا اينکه آنها را کنار بگذاريد. اين کار شما را تشويق خواهد کرد که از عهده کارهاي بزرگتري را که توجه بيشتري نياز دارند برآیيد.
- کارهاي سخت يا خسته کننده را به بخش هايي تقسيم کنيد. اين کار به شما اجازه خواهد داد که تکاليف بزرگ را همانند مجموعه اي از کارهاي قابل مديريت پيگيري کنيد .
- تـلاش نکنيد کـه تمـامي يک پروژه را در يک جـلسه بنويسيد، آن را بخش، بخش بنويسيد .
- اگر چيزي براي نوشتن به ذهنتان نمي رسد، تلاش کنيد به هر حال چيزي بنويسيد. حتي اگر آن را بعداً به صورت کامل تغيير دهيد، حداقل کار را آغاز کرده ايد.
- بخاطر داشته باشيد که اين، کار شماست و زماني که شما بر روي آن وقت صرف مي کنيد متعلق به شماست.

منبع دریافت مقاله: http://med.sums.ac.ir/deputies/research/researchp/plagiarism

عضویت

برای عضویت در مرکز حمایت از نوسیندگان، مترجمان و ناشران، دریافت آخرین اخبار مربوط به تازه های کتاب و نشر و مشاوره رایگان کتاب، آدرس پست الکترونیکی خود را در کادر زیر وارد نموده و ارسال نمایید.

پست الکترونیک :