ابزار وبمستر

جلوگيري از کپي کردن مطالب

مرکز پخش کتاب ثوره-چگونه یک مقاله علمی بنویسیم (۵): تایپ مقاله، ویرایش متن، پیوست ها

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم (۵)

- 5. تایپ مقاله
- 6. ویرایش متن
- 1.6. ویرایش فنی
- 2.6.ويرايش محتوايی
- 7. پيوست ‏ها

5. تایپ مقاله
امروزه تقریباً اکثر مجلات علمی، مقالات خود را به صورت تايپ شده مي‏ پذيرند، بدين روی و برای تکميل شدن بحث، برای آشنايی مؤلفان محترم، برخی از اصول تايپ، بيان مي ‏گردد.
الف) عنوان مقاله در وسط سطر و با فاصله چهار سانتي‏متر از بالا با قلم ياقوت، شماره شانزده تايپ مي‏ گردد.
ب) نام مؤلف در زير عنوان و در وسط سطر و با فاصله 5/1 سانتی متر، با قلم ترافيک، شماره ده تايپ مي ‏شود.
ج) رتبه علمی و محل خدمت مؤلف يا مؤلفان با علامت ستاره () يا شماره در پاورقی همان صفحه و با قلم لوتوس نازک شماره دوازده که متناسب با قلم پاورقی است، تايپ مي‏ گردد.
د) عناوين فرعی مقاله با شماره‏ های تفکيک ‏کننده مانند: 1.، 2.، 3.، و...، با قلم لوتوس سياه، شماره چهارده تايپ مي‏ گردد.
ر) عناوين فرعي‏ تر با شماره‏ های تفکيک کننده 1.1، 2.1 و... با قلم لوتوس سياه، شماره سيزده تايپ مي ‏گردد.
س) متن مقاله با قلم لوتوس نازک، شماره چهارده تايپ شده و ابتدای هر پاراگراف يا بند با کمی تورفتگی (اشپون) با فاصله 5/0 سانتی متر آغاز مي ‏گردد.
ص) فاصله بين سطرهای متن 5/1 سانتی متر و فاصله آنها از عنوان‏ های فرعی دو سانتی متر است.
ط) فاصله حاشيه صفحه‏ ها از هر طرف دو سانتی متر و از بالا و پايين نيز دو سانتی متر است و فاصله آخرين سطر با پاورقی يک سانتی متر است.
ع) نقل قول ‏های مستقيم در داخل گيومه با قلم لوتوس نازک، شماره دوازده تايپ مي ‏گردد.
ف) شماره صفحات در گوشه سمت چپ و بالای صفحه تايپ می گردد‏.
ق) مقاله فقط بر يک طرف صفحه تايپ مي‏ شود.
ک) بايد در تايپ مقاله از به کار بردن قلم‏ های متنوع و متفاوت اجتناب شود.
ل) قلم انگليسی لازم برای تايپ پاورقی، Times Medium با شماره هشت است و همين قلم برای انگليسی در متن و منابع با شماره ده استفاده مي‏ شود.

6. ویرایش متن
ويرايش متن بر عهده ويراستار است که بايد طبق قوانين مربوط به نشر و ضوابط علمی صورت دهد. هر چند ويرايش، وظيفه محقق نيست، برای آشنايی محققان، به توضيحی اجمالی در اين رابطه مي ‏پردازيم:
هر اثر تحقيقی دو نوع ويرايش مي‏ شود: ويرايش فنی و ويرايش محتوايی.
1.6. ویرایش فنی
در ويرايش فنی مسائلی از قبيل به دست دادن ضبط لاتينی نام‏ها يا معادل فرنگی اصطلاحات فنی، تعيين محل تصاوير، اشکال و جدول‏ها، مراعات شيوه مناسب برای معرفی مشخصات کتاب‏شناسی، تهيه فهرست مندرجات، فهرست تفصيلی، واژه‏نامه، فهارس ديگر، تنظيم صفحه عنوان و صفحه حقوق، اعراب گذاري ‏های لازم، تبديل مقياس‏ ها و سنوات، توضيح لازم برای برخی از اصطلاحات، معرفی اجمالی بعضی از اعلام در صورت نياز انجام مي ‏شود.
2.6.ويرايش محتوايی
هر نوع کاستی و نادرستی نحوی و زبانی در اين ويرايش اصلاح مي‏ شود. اگر اثر تحقيقی، متن تصحيح شده باشد، به بدخواني‏ های مصحح توجه و با مراجعه به منابع - در صورت همکاری مصحح و در اختيار قرار دادن منابع- از درستی واعتبار توضيحات و تعليقات وی اطمينان حاصل مي ‏شود. در مورد آثار ترجمه شده مطابقت تمام و کمال ترجمه با متن اصلی لازم است (دهنوی، 1377، ص 100).
7. پيوست ‏ها
اگر مقاله علمی دارای مطالبی باشد که در گزارش پژوهش علمی ضروری نيست، مؤلف آن را در پيوست‏ ها، ضميمه مقاله مي ‏نمايد. به ‏طور کلی آنچه پرسشنامه را در درک، ارزشيابی و تکرار پژوهش ياری مي ‏کند، مانند نسخه کاملی از آزمون‏ ها يا پرسش نامه ‏های چاپ نشده و شاخص‏ های آماری آنها و ..، مي‏ تواند در پيوست آورده شود.

منابع
- احمدی گيوی، حسن، حاکمی، اسماعيل؛ شکری، يداللّه‏ و طباطبايی، محمود (1368). زبان و نگارش فارسی. تهران سمت.
- اعتماد، شاپور؛ حيدری، اکبر؛ سربلوکی، محمدنبی و مهرداد، سيد مرتضی (1381). معرفی نظام ارزيابی مجلات علمی. تهران، مرکز تحقيقات علمی وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری.
- ترابيان، کيت(1987). راهنمای نوشتن مقالات در طول ترم: پايان نامه‏های کارشناسی ارشد و دکتری. ترجمه محسن قنبری(1380). قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره).
- دلاور، علی(1371). روش‏های تحقيق در روان‏شناسی و علوم تربيتی. چاپ سوم. تهران، دانشگاه پيام نور.
- دهنوی، حسين(1377). روش تحقيق. چاپ سوم. قم، نشر معروف.
- سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1379). روش‏های تحقيق در علوم رفتاری. چاپ سوم. تهران، برگه.
- سيف، علي‏اکبر(1375). روش تهيه پژوهشنامه در روان‏شناسی و علوم تربيتی. تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- غرويان، محسن(1368). آموزش منطق. چاپ اول. قم، مؤسسه انتشارات دارالتعليم.
- غلامحسين‏زاده، غلامحسين (1372). آيين نگارش و ويرايش. تهران، سمت.
- فرهنگستان زبان وادب فارسی (1382). دستور خط فارسی. چاپ دوم. تهران، آثار فرهنگستان.
- مطهری، مرتضی(1372). آشنايی با علوم اسلامی. چاپ پنجم. قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- هومن، حيدرعلی(1374). شناخت روش علمی در علوم رفتاری. چاپ دوم. تهران، پارسا.
- هومن، حيدرعلی(1378). راهنمای تدوين گزارش پژوهشی: رساله و پايان نامه تحصيلی، تهران، پارسا.
منبع دریافت مقاله: اداره کل آموزش و پرورش استان فارس (portal.farsedu.ir)

عضویت

برای عضویت در مرکز حمایت از نوسیندگان، مترجمان و ناشران، دریافت آخرین اخبار مربوط به تازه های کتاب و نشر و مشاوره رایگان کتاب، آدرس پست الکترونیکی خود را در کادر زیر وارد نموده و ارسال نمایید.

پست الکترونیک :